Goudraad


Walmolenerf 145 2807 DA Gouda

Over Goudraad

Goudraad Intevisie is het enige bureau dat intervisie aanbiedt volgens de vijfstapsmethode bij bedrijfen.

De eigenaresse drs. G.Y. van der Giessen (communicatiekundige en gecertificeerd intervisiecoach) is hierin gespecialiseerd en heeft ervaring bij verschillende type organisatie.

Bent u manager of werknemer bij een bedrijf en wilt u dat de afdeling beter met elkaar samenwerkt, op elkaar is afgestemd en/of inzicht heeft in waar kwaliteiten en talenten overlappen en/of aanvullen? Dan is intervisie een manier om dit te bereiken.

In drie à vijf sessies in een veilige omgeving, met afspraken onderling, wordt volgens een vijfstapsmethode knelpunten verzameld, prioriteitknelpunt gekozen en met een verdiepende methode aangepakt. De probleemeigenaren gaan met nieuwe blijvende inzichten weer aan het werk en hebben commitment in de hele groep. De sessies worden aangestuurd door intervisiecoach mevrouw van der Giessen en zij faciliteert dit op een professionele manier (10 jaar ervaring met intervisie bij bedrijven (commercieel en non-profit) en trainingen in hoger onderwijs).

Meetbaar resultaat door kortere en inhoudelijk efficientere vergaderingen en overleggen. Ook zal bij verandering meer draagvlak, zelforganisatie en bewustwording van en door medewerkers in de vorm van synergie zichtbaar zijn in een postitieve, betrokken en respectvolle sfeer.

Naast intervisie neemt de eigenaresse mevrouw van der Giessen ook opdrachten aan met het schrijven van content voor nieuwsbrieven, social media en communicatie- en marketingplannen. Ook motiveert zij samenwerking tussen bedrijven en stagiaries/afstudeerders/battles bij hogescholen. Studenten kunnen gratis advies krijgen (18 jaar ervaring docent communicatie op hogescholen)

Foto's

Intervisie begeleider Gwyn van der Giessen

Goudraad in het kort

Diensten

Coaching
Communicatieadvies
Projectmanagement
Tekstschrijven

Sectoren

Commercieel
Non-profit
Overheid
Semi-overheid

Onze locatie

Goudraad


Walmolenerf 145 2807 DA Gouda