Bureau B'lieve BV


Stationsweg 74A 1851 LL Heiloo
072-2600092 Klik om te bellen

Voorlichting / professionele beroepsvoorlichting
Jongerencommunicatie
Persoonlijke ontwikkeling

Over Bureau B'lieve BV

WAT DOEN WIJ?

Bureau B'lieve ontwerpt voorlichting en communicatie in de vorm van campagnes, projecten, workshops en lesprogramma's voor en liefst ook door jonge mensen.
De doelgroep voor de voorlichtingscampagnes is in de leeftijd van 11 tot 22, eind basisschool tot eind MBO/HBO.
De doelgroep voor de workshops en projecten is breder en varieert in profiel van scholier tot young professional (op de werkvloer) en high potential (binnen het bedrijfsleven).
De basis is altijd live en interactief. De uitrol is vaak in combinatie met digitaal en social media.

AANPAK

Iedereen bij Bureau B'lieve gelooft oprecht in het tot bloei laten komen van de (altijd aanwezige) talenten van jonge mensen. Wij zetten ons in om samen met de opdrachtgevers jongeren te helpen keuzes te maken op het gebied van opleiding en werk die positief bijdragen aan hun eigenwaarde, de vorming van hun levenspad en de toegevoegde waarde voor de werkgever.

Bureau B'lieve gelooft dat je talenten moet helpen ontwikkelen door ze eruit te halen en niet door te proberen ze erin te stoppen. Onze aanpak kenmerkt zich door bewustwording, beleving, zingeving en keuzevrijheid. Basis voor elke aanpak is het standpunt dat het er niet om gaat wat jij zegt of bedoelt, maar wat de ontvanger ervan begrijpt en wat hij er mee doet.

Onze aanpak richt zich zowel op de zender als de ontvanger; Bureau B'lieve neemt graag de rol van "tolk/vertaler" op zich waarbij we er naar streven dat de campagne langdurig en aansluitend is op andere/eerdere initiatieven en dat zowel zender als ontvanger zich gehoord moet voelen.

In al onze projecten nemen wij zelf de verantwoordelijkheid voor de regie, maar geven het project het liefst vorm in persoonlijke samenwerking met de opdrachtgever.

HET BEGIN

Bureau B'lieve is opgericht door José Maes. Na jarenlang in de theaterbranche werkzaam te zijn geweest als uitvoerend producent bij een gerenomeerd theaterproductiebureau besloot zij haar voorliefde voor marketingcommunicatie, talentontwikkeling en entertainment vorm te gaan geven in haar eigen bedrijf. Allereerst onder de naam dell' Arte communications dat stond voor de kunst van communiceren, later onder de naam Bureau B'lieve vanwege het steeds vaster geloof in de kracht en toekomst van jonge mensen. Met als basis een managementstudie, specialisatie Marketing, diverse communicatiecursussen, een pedagogische studie en een hele grote berg aan campagne- en projectervaring werkt zij elke keer weer met veel enthousiasme, vasthoudendheid en gedrevenheid aan de inhoudelijke en vormtechnische ontwikkeling van nieuwe én bestaande campagnes.

De afgelopen jaren heeft dat geresulteerd in prachtige voorlichtingscampagnes, workshopprogramma's en talentontwikkelingstrajecten die gericht zijn op bewustwording, vrije keuze en zeker ook plezier. In de afgelopen jaren zijn er diverse B'lievers bij gekomen die allen stuk voor stuk met plezier en overtuiging hun eigen talenten hebben ingezet om de campagnes van Bureau B'lieve vorm te geven.

WAAROM ZOU U ONS GELOVEN?

 • Bureau B'lieve heeft ruim 20 jaar ervaring in campagnes bij diverse branches, overheden en bedrijven
 • programma's zijn leuk maar ook pedagogisch en didactisch onderbouwd
 • uitgangspunt & usp is belevingscommunicatie op niveau van de ontvanger
 • begeleiding en uitvoering alleen door ervaren en getrainde professionals
 • wij leveren concepten en bewijzen dat ze werken door ze ook uit te voeren
 • alle campagnes, workshops en programma's worden meetbaar gemaakt dmv enquetes;
 • nog nooit lager dan een 8 gescoord!!
 • vernieuwend
 • trendsettend
 • campagnes zijn prikkelend en positief spiegelend

WAT BELOVEN WIJ?

 • eerlijke (live) communicatie met en voorlichting aan jongeren
 • communicatie op basis van beleving
 • eigentijds, vernieuwend én inhoudelijk communiceren met de doelgroep
 • creëren van bewustwording van hun eigen talenten en mogelijkheden
 • onwrikbaar geloof in het talent van jonge mensen
 • geloof in de noodzaak van communicatie met jongeren
 • bezield en gedreven werken
 • professionele aanpak en uitvoering obv samenwerking met opdrachtgever
 • luisteren naar de vraag van ontvanger en zender en .... eerlijk bemiddelen in het antwoord
 • alleen en altijd professioneel, betrouwbaar, gedegen werk afleveren
 • ten alle tijde meetbaar (willen) zijn

Bureau B'lieve BV in het kort

Diensten

Coaching
Communicatieadvies
Concept ontwikkeling
Opleiding / training

Sectoren

Commercieel
Non-profit
Overheid
Semi-overheid

Onze locatie

Bureau B'lieve BV


Stationsweg 74A 1851 LL Heiloo
072-2600092 Klik om te bellen